5
5
5
Ak chceš niečo vo svojom živote zmeniť, musíš vstúpiť do svojho lepšieho „JA“,
okrem toho že začneš spoznávať, kto vlastne si, spoznáš čo máš robiť.

Toto je jediná cesta, ako „vymeniť hlavu“ niet inej,
alebo ešte motorová píla – ale po tomto chirurgickom zákroku už nič nezmeníš...

vysvetlenie základných pojmov:

Silencium: ticho v ktorom stretávam svoje lepšie „JA“ a toho, ktorý ho vyslovil - „JEHO“.

Duchovné sprevádzanie: alebo konfrontácia. Táto vážna potreba vyplýva z jednej ľudskej vlastnosti ktorá sa trochu vážne a trochu naivne vyslovuje vetou „Mýliť sa je ľudské!“ Konfrontácia spôsobuje otvorenie nového „okna“ o ktorom sme nevedeli ze je.

Duchovné cvičenia: sú bodkou a začiatkom novej vety tvojho života. Ale len vtedy ak vieme, že to potrebujeme.

Modlitba: je u ľudí dôsledok toho, čo Boh myslel, keď myslel na človeka. Človek je tvor podstatne spoločenský, altruistický. Modlitba je bytie v spoločnosti Priateľa.

Svätá omša: je účasť na živote niekoho, kto dáva z lásky len život.
Je hlúpe hovoriť o láske bez života. Je nezmyselné hovoriť o živote bez lásky.

Sviatosť zmierenia: je to príležitosť otvoriť zavreté dvere k sebe, k Bohu k ľuďom.

Kuchyňa a čo s tým súvisí: dôležitý kolorit duchovne založeného bytia.

Ohľaduplnosť: inak povedané - plný ohľadu na inosť vedľa mňa iného. Najmä ak vedľa mňa iný chce niečo iné ako ja. Toto slovo vyjadruje aj ohľad – podľa možnosti plný, na dohodnutý program duchovných cvičení.

Sväté Písmo: je to presná mapa cesty, spolu s vyznačeným cieľom.
Tá mapa sa volá „Mapa Života“.

Prehlbovanie života (aj vo viere): nespočíva v technike a v tom, ako to máme robiť. Múdrosť života stojí na premene človeka, ktorá sa uskutočňuje zvnútra a je inšpirovaná vonkajším podnetom, zážitkom, obrazom, predstavou.

Úvodné slovko k duchovným cvičeniam: Priateľu,nezaujali Ťa v poslednom čase, pozorujúc okolie, a možno vlastnú skúsenosť, tieto otázky: Prečo je taký fatálny rozdiel medzi našou nábožnosťou a našim charakterom? Prečo sa my, kresťania, tak často ubíjame a sami seba robíme nepríjemnými a precitlivelými?

Niekde vnútri cítime obavy a neistoty, ale keďže nás „povinnosti“ valcujú, nenájdeme pokoj vyjasniť si vlastné pohnútky a proti srsti padáme do zaužívaných vzorcov správania. Existujú štyri hlavné modely správania, ktorými sa snažia ľudia chrániť pred svojim základným strachom: podriadenosť, moc, odstup a láska.

Kým sa človek dopracuje ku skutočnej oslobodzujúcej vitálnej láske, rezonujú v ňom hlavne predchádzajúce tri. Motívy k týmto modelom správania sú v nás tak hlboko, že ich častokrát nedokážeme identifikovať – napriek tomu, že čítame veľa literatúry, stretávame sa s priateľmi, rozprávame so spovedníkom, dostávame sa do konfliktov a kríz, všetko toto vnímame cez dlhodobo používaný vzorec hodnotenia, cez dlhodobú paradigmu nazerania na svet a súvislosti. Deje sa v nás čosi, čo nás môže znechucovať, pretože nerozumieme vlastným činom a neustále sa opakujúcim chybám.

Zvlášť kresťanom, ktorí sa v tomto zmysle úzkostlivo pozorujú,bráni toto neprijatie seba prebudiť v sebe očarujúcu lákavú životaschopnosť.

Často krát robíme „to správne“, ALE z falošných pohnútok. Je dosť zahanbujúce spoznať a pripustiť to. Sme príliš identifikovaní so svojou rolou. Paradoxne prekážkou sú naše schopnosti – sme pripútaní k svojmu nadaniu, príliš sa stotožňujeme s tým, čo dobre ovládame. Som vodcovský typ a je pre mňa zraňujúce, keď ma pri nejakom spoločnom rozhodnutí vynechajú... Moja predstava je, že bezomňa sa k správnemu rozhodnutiu skupina nedopracuje! Sme ochotní prejsť doslova peklom, len aby sme sa nemuseli vzdať predstavy o sebe. Naše dary a naše hriechy sú dve strany tej istej mince. Otázka znie: Som dosť slobodný byť niečím iným, než touto rolou? = > kto celé zoznámenie so svojimi skutočnými motívmi nepocíti ako pokorujúce, nenašiel ešte svoju tvár!

Poznanie vlastnej HRY bolí. Človeku sa zdá, že pokazil a zničil mnoho vzťahov, kým zistil, koľko ľudí využil, aby potvrdzoval svoj vlastný sebaobraz. Ľudia, ktorí v ňom toto zneužívanie spoznali a svojim spôsobom sa mu bránili, mohli sa stať jeho nepriateľmi, mohli ho dráždiť a vyvolávať v ňom strach... To však provokuje k otázkam a k zmene. Práve v tom sú v duchovnom živote nepriatelia najlepšími priateľmi.

Podriadenosť, moc a odstup. Cestou k spoznaniu zaužívaných „únikových“ spôsobov správania sú aj typológie osobnosti, hoci nevyhnutne zanedbávajú jedinečnosť, neopakovateľnosť a zvláštnosť jednotlivca. Je prirodzené, že prichádza k stereotypnému zaraďovaniu ľudí (keby sme nekategorizovali typy správania, asi sa z tej spleti odtieňov charakterov zbláznime). Na druhej strane práve to napomáha byť láskyplnejším, (keď sa mi zdá, že „tuším, čo je za tým...“). Keď sa dopracujeme do hĺbky sebapoznania, v ktorom sa budeme smiať sami na sebe alebo oslobodzujúco plakať, môžeme typológie odložiť.

Boh pozná naše obranné mechanizmy, vyhýbavé stratégie, ktoré v nás vzbudzujú falošné pocity viny a vyzýva nás odhaliť vlastné korene hriechu. Len tak dosiahneme súlad charakterového a nábožensko-duchovného dozrievania. (Väčšinou sa dá ľahko rozoznať, že z človeka nehovorí jeho „viera“, ale nič len jeho temperament či predsudok, ktorý je zabalený v náboženskej lexike a „dostatočne“ odôvodnený.) Je pokorujúce a zároveň oslobodzujúce vedieť, že BOH VIE, a že dokonca naše hriechy používa pre svoje ciele.

Ide o JEHO výzvu k zmene a k obratu. V našej skúsenosti o návrat a pokánie motivované Božou láskou.

Martin Brestovanský

... ... ...
Ak si sa prihlásil/la na DC,
za veľa Tvojej odvahy, úprimnosti, trpezlivosti a disciplíny prosí tím DC


5
5
5

rybka.sk